ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κωδικὸς Ἐγγραφῆς:
  3872
Ὀνοματεπώνυμο:
  Mann, Golo
Ἔτος Γέννησης:
  1909
Τόπος Καταγωγῆς:
  Μόναχο
Τόπος Δράσης:
 
Καθίδρυμα:
 
 
Φιλοσοφικὲς Ἀπόψεις - Συμβολή:
  Untitled Document

Ὁ Golo Mann, τρίτο ἀπὸ τὰ ἕξη παιδιὰ τοῦ Thomas Mann, γεννήθηκε το 1909 στὸ Μόναχο. Εἶναι σήμερα καθηγητὴς τῆς Ἱστορίας στὸ Πολυτεχνεῖο τῆς Στουτγάρδης καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς γνωστότερους Γερμανοὺς ἱστορικοὺς τῆς ἐποχῆς μας.

Ἐποχὲς 32 (1965), σ. 78