Α.

Α. Α. Α.

Α. Ε.

Α. Κ.

Α. Σ. Σ.

Α. Χ.

Α. Χ. Π.

Α.Θ.

Ἀβδάλη, Ἀθανασία Κ.

Ἀβδελᾶ, Ἔφη

Ἀβδελιώδης, Δῆμος

Ἀβέρωφ-Τοσίτσας, Εὐάγγελος , 1910 - 1989

Ἀβούρης, Σπύρος Ν.

Ἀβραμάντης, Ἰωάννης

Ἀβραμέα, Ἄννα

Ἀβραμίδης, Ἀν.

Ἀγαθόνικος, Ἀχιλλέας

Ἀγαλλιανός, Θεόδωρος

Ἀγαπητίδης, Σωτήρης

Ἀγαπητός, Παναγιώτης Α.

Ἀγάπιος, ὁ ἱερομόναχος

Ἀγγελάκη-Ρούκ, Κατερίνα

Ἀγγελάκος, Χρῆστος Π.

Ἀγγελάτος, Δ.

Ἀγγέλη, Ἀνθή

Ἀγγελῆς, Νικόλαος Κ.

Ἀγγελιδάκης, Χρυσόστομος

Ἀγγελίδη, Χριστίνα

Ἀγγελίδης, Γιῶργος

Ἀγγελίδης, Μανόλης

Ἀγγελικοπούλου, Βασιλική

Ἀγγελικούδης, Κάλλιστος

Ἀγγελινάρας, Γιῶργος Κ.

Ἀγγελομάτη-Τσουγκαράκη, Ἑλένη-Νίκη

Ἀγγελομάτης, Χρῆστος

Ἀγγελόπουλος, Ἀθανάσιος

Ἀγγελόπουλος, Ἠλίας Ι.

Ἀγγελόπουλος, Κ. Ι.

Ἀγγελοπούλου, Ἄννα

Ἀγγέλου, Ἀθανάσιος

Ἀγγέλου, Ἄλκης , 1917 - 2001

Ἀγγελούση, Χριστίνα

Ἀγγουρίδου, Ρένα

Ἁγιοσοφίτης, Παναγιώτης , 1849 - 1928

Ἀγκωνάκης, Ν.

Ἀγνάντης, Κώστας

Ἀγοροπούλου-Μπιρμπίλη, Ἀφροδίτη

Ἀγουρίδης, Σάββας , 1919

Ἄγρας, Τέλλος , 1899 - 1944

Ἀγραφιώτης, Δημήτρης Κ.

Ἀγρέβη, Μαρία

Ἀγτζίδης, Βλάσης

Ἀδάλογλου, Νίκος

Ἀδάμ, Ἀδάμ

Ἀδάμ, Μαρία

Ἀδάμ, Τασία

Ἀδαμαντίου, Ἀδαμάντιος , 1875 - 1937

Ἀδάμης, Μιχάλης , 1929

Ἀδαμιαδοῦ, Καλλιρρόη

Ἀδαμίδης, Ἀλέκος Κ.

Ἀδαμόπουλος, Ἀδάμ

Ἀδαμόπουλος, Γ. Π.

Ἀδαμόπουλος, Δ. Ι.

Ἀδαμόπουλος, Χρ. Ι.

Ἀδάμου, Γιάννης

Ἀδάμου, Μαρία

Ἀδάμου, Σωτήρης

Ἀερικός, Γρηγόριος

Ἀθανασάκη, Λουκία

Ἀθανασάκος, Στρατῆς Ν.

Ἀθανασάτος, Κωνσταντῖνος Π.

Ἀθανασέλης, Σωτήρης

Ἀθανασιάδη, Πολύμνια

Ἀθανασιάδης, Η.

Ἀθανασιάδης, Νίκος

Ἀθανασιάδης, Σωτήρης Ν.

Ἀθανασιάδης, Τάσος , 1913 - 2006

Ἀθανασιάδης, Τίτος

Ἀθανασιάδης, Χάρης

Ἀθανασιάδης-Νόβας, Γεώργιος , 1893 - 1987

Ἀθανασιάδης-Νόβας, Θεμιστοκλῆς , 1895 - 1961

Ἀθανασιάδου, Ἕλενα

Ἀθανασίου, Γεώργιος , 1802 - 1863

Ἀθανασίου, Ἐλευθέριος Σωτ.