Τ.

Τ. Α.

Ταινέ, Μ.

Τακουέτιος, Ἀνδρέας

Ταρσούλη, Ἀθηνᾶ

Ταρσούλη, Γεωργία

Τασολάμπρος, Λ.

Τατάκης, Βασίλειος Ν. , 1897 - 1986

Τερζάκης, Ἄγγελος , 1907 - 1978

Τζαννετάτος, Θησέας Σ.

Τζάρτζανος, Ἀχιλλέας , 1873 - 1946

Τζερέπης, Γ.

Τζερμιᾶς, Παῦλος

Τζιάτζιος, Εὐάγγελος Στ.

Τζιόβας, Κωνσταντῖνος Ξ.

Τζιώτης, Ἰωάννης

Τζωρτζάκη, Φωτεινὴ Θ.

Τζωρτζόπουλος, Χαράλαμπος Ν.

Τόζης, Γιάννης Ἀργ.

Τομμάζεος, Νικόλαος

Τόμπρος, Μιχ.

Τουϊσάκ, Κ.

Τούλ, Ν. Ι.

Τούλ, Χάρης Ἰακ.

Τράϊκωφ, Νικ.

Τραπεζούντιος, Γεώργιος , 1395 - 1472

Τραχίλης, Στέφανος

Τρελάτος, Αἰμίλιος

Τριανταφυλλίδης, Μανόλης , 1883 - 1959

Τριανταφυλλόπουλος, Κ. Δ.

Τριανταφύλλου, Γεώργιος Μ.

Τριανταφύλλου, Τριαντάφυλλος Τ.

Τρυπάνης, Κωνσταντῖνος Α. , 1909 - 1993

Τσάκωνας, Δημήτριος Γρ. , 1921

Τσαμαδός, Μιχάλης

Τσαμπῆς, Γεώργιος

Τσάμπης, Γεώργιος Ξ.

Τσαρούχης, Γιάννης , 1910 - 1989

Τσάτσος, Θεμιστοκλῆς , 1906 - 1971

Τσάτσος, Κωνσταντῖνος Δ. , 1899 - 1987

Τσερέπης, Γ.

Τσιρίμπας, Βασίλειος Ἀνδρ. , 1900

Τσιριμῶκος, Ἀλκιβιάδης Μ.

Τσιριμῶκος, Μάρκος , 1872 - 1939

Τσοπανάκης, Ἀγαπητὸς Γ.

Τσουδερός, Ε. Ι.

Τσουκαλᾶς, Κωνσταντῖνος Διαμ.

Τυπάλδος-Κοζάκης, Γεώργιος , 1790 - 1867

Τωμαδάκης, Βασίλειος Φρ.

Τωμαδάκης, Εὐτύχιος Ι.

Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. , 1907

 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
 
 
 
   
       Συγγραφέων
       Κειμένων
       Συγγραφέων
       Κειμένων
Ἐπιχειρησιακὸ Πρόγραμμα «Κοινωνία τῆς Πληροφορίας». Μέτρο 1.3 (Τεκμηρίωση, ἀξιοποίηση καὶ ἀνάδειξη τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ. Ἄξονας 1. Παιδεία, Πολιτισμὀς). Ἔργο 1.4 καὶ 2.5. Πρόταση 65. Πρόγραμμα συγχρημα- τοδοτούμενο ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση: Συγχρηματοδότηση ἀπὸ τὸ ΕΤΠΑ (Εὐρωπαϊκὸ Ταμεῖο Περιφε- ρειακῆς Ἀνάπτυξης) κατὰ 80% καὶ κατὰ 20% ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν (ἀπὸ ἐθνικοὺς πόρους).