Σ.

Σ. Κ. Σ.

Σάβας, Π.

Σαββόπουλος, Γ.

Σαβράμης, Εὐάγγελος Ι.

Σαγκούνης, Φίλιππος

Σάθας, Κωνσταντῖνος Ν. , 1842 - 1914

Σακαλῆς, Ἀνδρέας

Σακαντάνης, Κ.

Σακελίων, Ἰωάννης , 1815 - 1891

Σακελλαριάδης, Χ. Γ.

Σακελλαρίου, Γεώργιος Θ. , 1888 - 1964

Σακελλαρίου, Μιχαὴλ Β. , 1912

Σακελλαρίου, Χάρης

Σακελλαρόπουλος, Σ. Κ.

Σακελλαρόπουλος, Σπύρος

Σαμίου- Καζαντζάκη, Ἑλένη , 1903 - 2004

Σαραντάρης, Γιῶργος , 1908 - 1941

Σαράτσης, Δημήτρης Ι. - 1951

Σαρεγιάννης, Ι. Α.

Σαρκοπούλου, Εὔχαρη

Σάρρος, Δημήτριος , 1869 - 1938

Σαφαρίκας, Ἄγγελος Κ.

Σαχίνης, Ἀπόστολος , 1919 - 1997

Σβῶλος, Ἀλέξανδρος , 1892 - 1956

Σεγκούνης, Φίλιππος

Σεφέρης, Γιῶργος , 1900 - 1971

Σεφεριάδης, Στ.

Σιατόπουλος, Δημήτρης , 1917 - 2001

Σιδέρης, Γιάννης

Σιδέρης, Ἰωάννης Ν. , 1898 - 1975

Σιδερίδης, Ξενοφῶν Α. , 1851 - 1929

Σιδέρις, Ἀριστοτέλης Δ.

Σικελιανός, Ἄγγελος , 1884 - 1951

Σικελιανοῦ, Εὔα , 1874 - 1952

Σίξτος Δ΄

Σιῶτος, Μάρκος Α.

Σκαλτσούνης, Ἰωάννης , 1821 - 1905

Σκάσσης, Ἐρρίκος Α. , 1884 - 1977

Σκαφιδιώτης, Παναγιώτης

Σκιᾶς, Ἀνδρέας Ν. , 1861

Σκίπης, Σωτήρης , 1881 - 1952

Σκληρός, Γεώργιος , 1878 - 1920

Σκορδέλης, Βλάσιος Γ.

Σκουλούδης, Μανώλης

Σκουτερόπουλος, Ἰωάννης Ν.

Σολομός, Ἀλέξης , 1918

Σολούνιας, Γεώργιος Ἀριστ.

Σολωμός, Ἀλέξης

Σολωμός, Διονύσιος , 1798 - 1857

Σουγδουρῆς, Γεώργιος , 1645/7 - 1725

Σούγκρας, Σπύρος

Σούλης, Γεώργιος Χρ. , 1927 - 1966

Σούλης, Χρίστος Ἰω. , 1892 - 1951

Σουλογιάννης, Εὐθύμιος Θ.

Σούρλας, Εὐριπίδης , 1890

Σοφιανός, Νικόλαος , 1508 - 1553

Σπαθάκης, Ἀριστείδης Κ.

Σπανδωνίδης, Πέτρος Σ. , 1890 - 1964

Σπανούδη, Σοφία Κ. , 1878 - 1952

Σπαταλᾶς, Γεράσιμος

Σπετσιέρης, Κωνσταντῖνος , 1899 - 1989

Σπηλιόπουλος, Βασίλειος Κ.

Σπηλιωτόπουλος, Στάθης

Σπητέρης, Τώνης , 1910 - 1986

Σπυριδάκις, Κωνσταντῖνος Σπ.

Σπυρίδων, μητροπολίτης Ἰωαννίνων

Σταγειρίτης, Ἀθανάσιος

Σταθόπουλος, Δημήτριος Λ.

Σταματάκη, Ἐλπινίκη

Σταματάκος, Γεώργιος

Σταμάτης, Εὐάγγελος Σ.

Σταμίρης, Γ. Α.

Στασινόπουλος, Μιχαήλ , 1903 - 2002

Στασινός, Χ.

Σταυρόπουλος, Γ.

Σταύρου, Δημήτρης

Σταύρου, Θρασύβουλος , 1886 - 1919

Σταύρου, Τατιάνα , 1899 - 1990

Στεργιόπουλος, Κωνσταντῖνος Δ.

Στέρης, Γ.

Στεφανίδης, Βασίλειος Κ. , 1878 - 1958

Στεφανίδης, Δημοσθένης Σ.

Στεφανίδης, Μιχαήλ

Στεφανίδης, Μιχαὴλ Κ.

Στεφάνου, Ε.

Στούπης, Ἱωάννης

Στράβων

Συκουτρῆς, Ἰωάννης , 1901 - 1937

Συκώκης, Ἰωάννης

Συνοδινός, Πολύκαρπος

Σφακιανάκης, Γιάννης

Σφόρτσας, Γαλεάτσος

Σφραντζῆς, Γεώργιος , 1401 - 1478

Σχοινᾶς, Π. Ι.

Σχολάριος-Γεννάδιος, Γεώργιος

Σωτηρακόπουλος, Ε. Ε.

Σωτηρίου, Γ. Α.

Σωτηρίου, Γεώργιος , 1881 - 1965

Σωφρόνιος, μητροπολίτης Λεοντοπόλεως , 1872 - 1947

Σωφρονίου, Σ. Α.

 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
 
 
 
   
       Συγγραφέων
       Κειμένων
       Συγγραφέων
       Κειμένων
Ἐπιχειρησιακὸ Πρόγραμμα «Κοινωνία τῆς Πληροφορίας». Μέτρο 1.3 (Τεκμηρίωση, ἀξιοποίηση καὶ ἀνάδειξη τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ. Ἄξονας 1. Παιδεία, Πολιτισμὀς). Ἔργο 1.4 καὶ 2.5. Πρόταση 65. Πρόγραμμα συγχρημα- τοδοτούμενο ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση: Συγχρηματοδότηση ἀπὸ τὸ ΕΤΠΑ (Εὐρωπαϊκὸ Ταμεῖο Περιφε- ρειακῆς Ἀνάπτυξης) κατὰ 80% καὶ κατὰ 20% ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν (ἀπὸ ἐθνικοὺς πόρους).