Π.

Π. Χ.

Παϊδούση, Εἰρήνη , 1895 - 1961

Παλαιολόγος, Π.

Παλαμᾶς, Κωστῆς , 1859 - 1943

Παλυβός, Δ. Κ.

Παμπούκης, Ι. Τ.

Παναγιωτίδης, Γεώργιος

Παναγιωτόπουλος, Ἰωάννης Μ. , 1901 - 1982

Παναγιωτόπουλος, Σπυρίδων Γ.

Παναγιωτόπουλος, Σπύρος

Παναγόπουλος, Β. Δ.

Πανταζῆς, Π. Δ.

Πανταζίδης, Χρῆστος Γ.

Παντασόπουλος, Ἠλίας

Παπᾶ, Κατίνα Γ.

Παπαβασιλείου, Γ.

Παπαβασιλείου, Γ. Α.

Παπαβασιλείου, Γιάννης

Παπαβασιλείου, Ἰωάννης Ἀν.

Παπαβασιλόπουλος, Διομήδης

Παπαγεωργίου, Γ. Κ.

Παπαγεωργίου, Κώστας Α.

Παπαγεωργίου, Πέτρος Ν.

Παπαγιαννάκης, Εὐάγγελος

Παπαδάκη-Χριστουλάκη, Ἀνθούλα

Παπαδάκης, Σ. Ε.

Παπαδημητρακόπουλος, Θ.

Παπαδόπουλος, Ἰωάννης

Παπαδόπουλος, Νικόλαος , 1769 - 1820

Παπαδόπουλος, Φ.

Παπαδόπουλος, Χρῆστος

Παπαδόπουλος, Χριστόδουλος

Παπαδόπουλος, Χρυσόστομος Α. , 1868 - 1938

Παπαδόπουλος-Βρετός, Ἀνδρέας

Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Ἀθανάσιος Ι. , 1856

Παπαζαφειρόπουλος, Παν.

Παπάζογλου, Ἀβραάμ

Παπάζογλου, Ἀλεξάνδρα

Παπάζογλου, Χρίστος Ι.

Παπαϊωάννου, Κώστας , 1925 - 1981

Παπαϊωάννου, Κώστας

Παπαϊωάννου, Μιλτιάδης

Παπακωνσταντίνου, Θεόδωρος Γ.

Παπακωνσταντίνου, Θεοφάνης Φ.

Παπακώστας, Ἄγγελος Ν.

Παπακωστέας, Βίκτωρ

Παπακωστούλα, Γεωργία Α.

Παπαλέκας, Ἰωάννης Χρ. , 1924

Παπαλεξάνδρου, Κωνσταντῖνος Θ.

Παπαληγούρας, Παναγιώτης Α. , 1917 - 1993

Παπαμάρκος, Χαρίσιος

Παπαμιχαήλ, Γρηγόριος , 1875 - 1956

Παπαναστασίου, Χρίστος Α.

Παπανδρέου, Γεώργιος Α. , 1888 - 1968

Παπανικολάου, Ἀντώνιος Δ.

Παπανικολάου, Γεώργιος Ν.

Παπανικολάου, Κ. Ν.

Παπανικολάου, Μῆτσος

Παπανικολάου, Χαρ.

Παπανοῦτσος, Εὐάγγελος Π. , 1900 - 1982

Παπαντωνίου, Ζαχαρίας , 1877 - 1940

Παπαπέτρου, Κωνσταντῖνος Ε.

Παπαρηγόπουλος, Κωνσταντῖνος , 1815 - 1891

Παπασπυρίδη-Καρούζου, Σεμνή

Παπασπύρου, Παναγιώτης Β.

Παπασταμάτης, Πάνος

Παπατζώνης, Τ. Κ.

Παπατσώνης, Τάκης

Παπαφράγκος, Στάμος Α.

Παπαφωτίου, Γεώργιος

Παπαχαρίσης, Ἀθανάσιος Χ.

Παπαχαρίσης, Κώστας

Παπαχατζῆς, Βαλέριος

Παπαχατζῆς, Εὐάγγελος Γ.

Παπαχριστοδούλου, Πολύδωρος , 1884 - 1967

Παπαχρίστος, Κώστας Α.

Παππᾶς, Σπύρος

Παράσχος, Κλέων , 1894 - 1964

Πάριος, Ἀθανάσιος

Παρρησιάδης, Εὐθυρρήμων

Πασαγιάννης, Κώστας , 1872 - 1933

Πασπάτης, Ἀλέξανδρος , 1814 - 1891

Πασσάκος, Κωνσταντῖνος

Πάσχος, Πάσχος Β.

Πατριαρχέας, Παναγιώτης Ν.

Πατρινέλης, Χρῆστος Γ.

Πατσέλης, Νικόλαος Β.

Παυλίδης, Ἰορδάνης Ἐλ.

Παυλίδης, Μάνος

Πεκλάρης, Π.

Πέπας, Κ.

Πεπονῆς, Ἀνδρέας Ι.

Περάνθης, Μιχαήλ

Περάνθης, Ὄλμος

Περίδης, Μιχάλης

Πετρῆς, Ν.

Πετρίδης, Δ. Γ.

Πετρίδης, Μιχάλης Γ.

Πετρονικολός, Κωνσταντῖνος

Πετρουλάκης, Νικόλαος Β.

Πετρούνιας, Βασίλειος Ε.

Πετσάλης- Διομήδης, Θανάσης , 1904 - 1995

Πέτσιος, Κωνσταντῖνος Θ.

Πικιώνης, Δημήτρης , 1887 - 1968

Πικκολομίνης, Ἰάκωβος

Πικρός, Πέτρος , 1900 - 1956

Πλάτων , 427 π. - 347 π.

Πλωρίτης, Μάριος

Πολέμης, Δημήτριος Ι.

Πολίτης, Γιῶργος Ν.

Πολίτης, Λίνος , 1906 - 1982

Πολίτης, Νικόλαος

Πολίτης, Νικόλαος Γ. , 1852 - 1921

Πολίτης, Σ.

Πολίτης, Φῶτος , 1890 - 1934

Πολυκράτης, Θεμ.

Πονηρίδης, Γ.

Ποπόρης, Ἀθανάσιος

Ποριώτης, Νικόλαος

Ποταμιάνος, Διον.

Πουλάκης, Δημήτριος Γ.

Πουλίτσας, Παναγιώτης Ἠλ.

Πουλόπουλος, Γιῶργος Ἠλ.

Πουλόπουλος, Σ.

Πουρνάρας, Δημ.

Πράπας, Θεόδωρος Γ.

Πράτσικας, Γιῶργος

Πρεβελάκης, Παντελῆς , 1909 - 1986

Πρειώτης, Π. Ν.

Προβελέγγιος, Ρόδης

Προεστόπουλος, Νίκος

Προκοπίου, Ἄγγελος Γ.

Πρωτοπαπᾶ-Μπουμπουλίδου, Γλυκερία

Πρωτοψάλτης, Ἐμμανουὴλ Γ.

Πύρλας, Ἰω. Π.

Πύρρος, Διονύσιος , 1777 - 1853

Πυρσινέλλας, Βασίλειος Α.

 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
 
 
 
   
       Συγγραφέων
       Κειμένων
       Συγγραφέων
       Κειμένων
Ἐπιχειρησιακὸ Πρόγραμμα «Κοινωνία τῆς Πληροφορίας». Μέτρο 1.3 (Τεκμηρίωση, ἀξιοποίηση καὶ ἀνάδειξη τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ. Ἄξονας 1. Παιδεία, Πολιτισμὀς). Ἔργο 1.4 καὶ 2.5. Πρόταση 65. Πρόγραμμα συγχρημα- τοδοτούμενο ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση: Συγχρηματοδότηση ἀπὸ τὸ ΕΤΠΑ (Εὐρωπαϊκὸ Ταμεῖο Περιφε- ρειακῆς Ἀνάπτυξης) κατὰ 80% καὶ κατὰ 20% ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν (ἀπὸ ἐθνικοὺς πόρους).