Μ. Δ. Σ.

Μ. Κ. Π.

Μ. Σ.

Μ. Τ.

Μαβίλης, Λορέντζος , 1860 - 1912

Μαγγίνας, Σπύρος Χ.

Μαζαράκης, Ε. Δ.

Μαθιόπουλος, Βάσος Π.

Μαῖννελ, Ρούνολφ

Μακάριος Γ΄, ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου , 1913 - 1977

Μακραῖος, Σέργιος , 1734/4 - 1819

Μακράκης, Ἀπόστολος , 1831 - 1905

Μακρῆς, Γ. Ν.

Μακρῆς, Σόλων

Μαλάνος, Τῖμος

Μαμώνη, Κυριακή

Μανδηλαρᾶς, Βασίλειος Γ.

Μάνεσης, Χρ. Ἀνδρ.

Μανίκας, Κωνσταντῖνος Ι.

Μανούσακας, Μανοῦσος Ι. , 1914 - 2003

Μαντζουλίνου, Ἀλέκα Δ.

Μαραγκουδάκης, Γεώργιος Π.

Μάργαρης, Δημήτρης

Μαργαρίτης, Ἀλκιβιάδης Ε.

Μαριδάκης, Γιῶργος , 1890 - 1979

Μαρινᾶτος, Σπύρος , 1901 - 1974

Μαρίνος, Γιάννης

Μαρκάκης, Πέτρος

Μαρκαντώνης, Ἰωάννης Σ.

Μαρότης, Γεώργιος

Μαρούλης, Δημήτριος , 1840

Μαρτίνος, Βενιαμίν

Μαστροδημήτρης, Δημήτρης Π.

Μαστροδημήτρης, Π. Δ.

Μάτσας, Νέστορας

Μαυροκορδάτος, Ἀλέξανδρος ὁ ἐξ Ἀπορρήτων , 1641 - 1709

Μέγας, Γεώργιος Α. , 1893 - 1976

Μελανίτης, Νικόλαος Γ.

Μελᾶς, Σπύρος , 1882 - 1966

Μελέτιος, ὁ Γεωγράφος , 1661 - 1714

Μελισσαρόπουλος, Κωστῆς

Μενάρδος, Σίμος , 1871 - 1933

Μενοῦνος, Ἰωάννης Ι.

Μεραναῖος, Κώστας Λ.

Μερεντίτης, Κωνσταντῖνος Ι. , 1906 - 2000

Μέρτζιος, Κωνσταντῖνος Δ.

Μεσολωρᾶς, Ἰωάννης Ε.

Μεταλληνός, Γεώργιος Δ.

Μηλιάδης, Γιάννης , 1895 - 1975

Μηνιάτης, Ἠλίας , 1669 - 1714

Μητρόπουλος, Κ.

Μητσόπουλος, Ἡρακλῆς , 1816 - 1892

Μητσόπουλος, Πάνος Δ.

Μικρογιαννάκης, Ἐμμανουὴλ Ι.

Μινωτῆς, Ἀλέξης , 1900 - 1990

Μιχαηλίδης, Γιῶργος

Μιχαηλίδης, Κ. Μ.

Μιχαλέτος, Γιάννης

Μιχαλόπουλος, Θεμιστοκλῆς Ι.

Μιχαλόπουλος, Φάνης

Μιχελῆς, Παναγιώτης Α. , 1903 - 1969

Μοναχός, Ἀγάπιος

Μοσχάκης, Ἰγνάτιος

Μοσχόπουλος, Νικηφόρος

Μουζενίδης, Τάκης

Μουρέλος, Γιῶργος Ι. , 1912 - 1994

Μουστοξύδης, Θεοδόσιος Μ. , 1893 - 1971

Μουτσόπουλος, Εὐάγγελος , 1930

Μπαγιόνας, Αὔγουστος-Κωνσταντῖνος , 1931 - 2005

Μπαλάνος, Βασιλόπουλος , 1694 - 1760

Μπαλάνος, Δημήτριος Σίμου , 1877 - 1959

Μπαλάνος, Κοσμᾶς , 1731 - 1807

Μπαλόγλου, Χρῆστος Π.

Μπαλτᾶς, Δημήτριος Β.

Μπαμίχας, Θεμιστοκλῆς Β. , 1875 - 1930

Μπάρλας, Τάκης

Μπάρλας, Φαῖδρος

Μπεζαντέ, Δήμητρα

Μπεκές, Ὅμηρος

Μπελιᾶ, Ἑλένη Δ.

Μπενέκος, Ἀντώνης Π.

Μπιαλίτς, Χάϊμ Ναχμάν

Μπίρης, Κώστας , 1899 - 1980

Μπόγκας, Εὐάγγελος Ἀθ. , 1894 - 1968

Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική

Μπόνης, Κωνσταντῖνος

Μπούας, Χρυσόστομος Σ.

Μπουγάτσος, Ἰωάννης Δ.

Μπουκουβάλας, Γ. Α.

Μπουμπουλίδης, Φαίδων Κ.

Μπουρνάκας, Ἀριστοτέλης

Μπρατσιώτης, Παναγιώτης Ι. , 1889 - 1982

Μπρατσιώτης, Παναγιώτης Ι.

Μυλωνᾶς, Παῦλος , 1915

Μυριβήλης, Στρατῆς , 1878 - 1964

Μυστακίδης, Βασίλειος Α.

Μωραΐτης, Δημήτρης

Μωραΐτης, Σπ.

 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
 
 
 
   
       Συγγραφέων
       Κειμένων
       Συγγραφέων
       Κειμένων
Ἐπιχειρησιακὸ Πρόγραμμα «Κοινωνία τῆς Πληροφορίας». Μέτρο 1.3 (Τεκμηρίωση, ἀξιοποίηση καὶ ἀνάδειξη τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ. Ἄξονας 1. Παιδεία, Πολιτισμὀς). Ἔργο 1.4 καὶ 2.5. Πρόταση 65. Πρόγραμμα συγχρημα- τοδοτούμενο ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση: Συγχρηματοδότηση ἀπὸ τὸ ΕΤΠΑ (Εὐρωπαϊκὸ Ταμεῖο Περιφε- ρειακῆς Ἀνάπτυξης) κατὰ 80% καὶ κατὰ 20% ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν (ἀπὸ ἐθνικοὺς πόρους).