Κ. Θ. Δ.

Κ. Κ.

Καβαρνός, Κωνσταντῖνος

Καβάφης, Κωνσταντῖνος Π. , 1863 - 1933

Καβεράος, Ζίγκφριντ

Καζάζης, Νεοκλῆς Ι. , 1849 - 1936

Καζαντζάκης, Νίκος , 1883 - 1957

Καϊλλέ

Καιροφύλας, Κώστας , 1877 - 1961

Καίσαρης, Παναγιώτης

Κακριδῆς, Θεοφάνης Ι. , 1933

Κακριδῆς, Ἰωάννης Θ. , 1901 - 1992

Καλαματιανός, Γιῶργος Ν.

Κάλβος, Ἀνδρέας , 1792 - 1863

Καλεύρας, Μ.

Καλιτσουνάκις, Δημήτριος , 1888 - 1982

Καλιτσουνάκις, Ἰωάννης , 1878 - 1966

Καλλιάφας, Σπυρίδων Μ. , 1885 - 1964

Καλλιγᾶς, Παῦλος , 1814 - 1896

Καλλίνικος, Π. Γ.

Κάλλιστος Γ΄ , 1378 - 1458

Κάλλιστος, Ἀνδρόνικος

Καλογερόπουλος, Διονύσιος Π.

Καλογερόπουλος-Στράτης, Σπύρος , 1905

Καλομοίρης, Μανώλης , 1883 - 1962

Καμαριανός, Νέστωρ

Καμαριώτης, Ματθαῖος

Καμπάνης, Ἄριστος , 1883 - 1956

Καμπούρογλου, Δημήτριος Γρ. , 1852 - 1942

Καν., Ἀντ.

Κανελλακόπουλος, Γ. Χ.

Κανελλόπουλος, Κ.

Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ. , 1902 - 1986

Καντᾶς, Ἠλίας Α.

Καπετανάκης, Δημήτριος , 1912 - 1944

Καπετανάκης, Ι.

Καραβᾶς, Νικόλαος

Καραβίας Γρίβας Ἰθακήσιος, Νικόλαος

Καραβίας, Πάνος

Καραγάτσης, Μ. , 1908 - 1960

Καραγιάννης, Ἀντώνιος

Καραγιώργης, Κ.

Καρακιουλάφης, Ἀναστάσιος Χακκὶρ Γρ.

Καραμάνος, Κυρ. Μ.

Καρανδηνός, Ἰωάννης

Καρανίκας, Χρῆστος

Καραντώνης, Ἀντρέας , 1910 - 1982

Καραπιπέρης, Ν.

Καραχάλιος, Δημήτριος Γ.

Καραχρίστος, Νικ. Γ.

Καρζῆς, Λίνος

Καρθαῖος, Κ.

Καρμίρης, Ἰωάννης Ν.

Καρολίδης Ι.

Καρολίδης, Παῦλος , 1849 - 1930

Καροῦζος, Χρῆστος Ι. , 1900 - 1967

Καροῦσος, Θεόδωρος , 1808 - 1876

Κασιμάτης, Γρηγόριος Π.

Κασιώλας, Εὐθύμιος Ἀν.

Καστανάκη, Ἀγγέλα Θρ.

Καστανάκης, Θράσος

Καστανᾶς, Θεόδωρος Ν.

Καστοριάδης, Κορνήλιος , 1922 - 1997

Καστριώτης, Βασίλης

Καταιβαίνης, Κ. Σ

Κατακουζηνός, Ἄγγελος

Καταρτζῆς, Δημήτριος , 1730 - 1807

Κατζουράκης, Γ.

Κατσίγρα, Ἄννα

Κατσίμπαλης, Γιῶργος Κ. , 1899 - 1978

Καΐμης, Τζούλιος , 1897 - 1982

Καΐρης, Θεόφιλος , 1784 - 1853

Κεραμόπουλος, Ἀντώνιος Δ. , 1870 - 1960

Κεφαλληνός, Γιάννης

Κεχρῆς, Σπυρίδων

Κίτσος, Κωνσταντῖνος Ι.

Κλάρας, Μπάμπης Δ.

Κλεάνθους-Παπαδημητρίου, Μυρσίνη

Κλούστων, Θ. Σ.

Κοκκίνης, Σπύρος

Κόκκινος, Διονύσιος Α.

Κοκολάκης, Μίνως Μ.

Κολιτσάρας, Ἰ. Θ.

Κολοκότσας, Εὐάγγελος Διον.

Κομμητᾶς, Στέφανος , 1770 - 1830

Κόμπετ, Κάρολος Γαβριήλ

Κονιδάρης, Γεράσιμος Ἰω.

Κονιδιτσιώτης, Βασίλειος Ἀντ.

Κοντογιάννης, Παντελῆς Μ.

Κόντογλου, Φώτης , 1895 - 1965

Κοντόπουλος, Ν.

Κόντος, Κ. Σ.

Κόντος, Κωνσταντῖνος Σ. , 1834

Κοραῆς, Ἀδαμάντιος , 1748 - 1833

Κορδάτος, Γιάννης , 1891 - 1961

Κορκοφίγκας, Ν. Δ.

Κορυδαλεύς, Θεόφιλος-Θεοδόσιος , 1574 - 1646

Κοσμᾶς, Νίκος Β.

Κοτζιᾶς, Νικόλαος , 1814 - 1885

Κουγέας, Σωκράτης Β. , 1877 - 1966

Κούζης, Ἀριστοτέλης

Κουκῆς, Ἀναστάσιος

Κουκκίδης, Κων.

Κούκκου, Ἑλένη Ε.

Κουκούλας, Λέων

Κουκουλές, Φαίδων , 1881 - 1956

Κουλμάσης, Πέτρος

Κουλουμπῆς, Εὐάγγελος

Κουμανούδης, Στέφανος Ἀ. , 1818 - 1899

Κουμάρος, Νικόλαος Δ.

Κούμας, Κωνσταντῖνος Μιχαήλ , 1777 - 1836

Κουρέτας, Δημήτριος

Κουρίλας, Εὐλόγιος

Κουρμούλης, Τηλέμαχος

Κουρνοῦτος, Γεώργιος

Κουρούσης, Σταῦρος Ἰω.

Κουρτίδης, Ἀριστοτέλης , 1858 - 1928

Κούσης, Ἐλευθέριος Τριαντ.

Κούταλος, Δημήτριος , 1914 - 1997

Κούτρας, Δημήτριος Ν.

Κουτραφούρης, Γεώργιος Γ.

Κουτσογιαννόπουλος-Θηραῖος, Δημήτριος Ι.

Κουτσοκώστας, Ἀπόστολος Α.

Κουχτσόγλου, Γιάννης

Κοφινιώτης, Ἰωάννης

Κρέτσης, Ἀντώνιος

Κριαρᾶς, Ἐμμανουήλ , 1906

Κριεζῆς, Θεόδωρος Α.

Κριμπᾶς, Βασίλειος , 1890 - 1965

Κριτόβουλος, Μιχαὴλ

Κρυστάλλης, Ἀθανάσιος Λ.

Κρυστάλλης, Κώστας , 1868

Κυριαζόπουλος, Γεώργιος Β.

Κυριαζόπουλος, Σπύρος , 1932 - 1977

Κυριακίδης, Στίλπων Π. , 1887 - 1964

Κυριακόπουλος, Δ. Η.

Κυριάκος, Διομήδης Α.

Κύρου, Κ. Α.

Κωνσταντινίδης, Δημήτριος Ἠλ.

Κωνσταντινίδης, Ἐμμανουὴλ Ι.

Κωνσταντινίδης, Κ. Δ.

Κωνσταντινίδης, Κώστας Ν.

Κώνστας, Δ. Δ.

Κώνστας, Κ. Σ.

Κώπας, Γεράσιμος

Κωσταντινίδης, Παῦλος

 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
 
 
 
   
       Συγγραφέων
       Κειμένων
       Συγγραφέων
       Κειμένων
Ἐπιχειρησιακὸ Πρόγραμμα «Κοινωνία τῆς Πληροφορίας». Μέτρο 1.3 (Τεκμηρίωση, ἀξιοποίηση καὶ ἀνάδειξη τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ. Ἄξονας 1. Παιδεία, Πολιτισμὀς). Ἔργο 1.4 καὶ 2.5. Πρόταση 65. Πρόγραμμα συγχρημα- τοδοτούμενο ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση: Συγχρηματοδότηση ἀπὸ τὸ ΕΤΠΑ (Εὐρωπαϊκὸ Ταμεῖο Περιφε- ρειακῆς Ἀνάπτυξης) κατὰ 80% καὶ κατὰ 20% ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν (ἀπὸ ἐθνικοὺς πόρους).