Δ. Ο.

Δάλλας, Γιάννης , 1924

Δάλλας, Χρίστος

Δαμαλᾶς, Ν. Μ. , 1842 - 1892

Δαμασκηνός, ὁ ἀρχιεπίσκοπος , 1936

Δαμασκηνός, ὁ Στουδίτης

Δαμουλιάνος, Π.

Δάμπασης, Ι. Ν.

Δάνος, Γ. Σ.

Δάρβαρης, Δημήτριος Ν. , 1757 - 1823

Δάρβαρης, Νικόλαος

Δασκαλάκης, Ἀποστόλης Β.

Δάφνης, Στέφανος

Δεδόπουλος, Κ. Ι.

Δεδούσης, Βασίλειος

Δεληκωστόπουλος, Ἀθανάσιος , 1929

Δελιαλῆς, Νικόλαος

Δελμοῦζος, Ἀλέξανδρος , 1880 - 1956

Δένδιας, Μιχαὴλ Α.

Δέρας, Πέτρος Ε.

Δέρβος, Γεώργιος Ἰ.

Δεσποτόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι. , 1913

Δετζώρτζης, Νάσος , 1911 - 2003

Δετοράκης, Θεοχάρης Ε. , 1936

Δημακόπουλος, Γεώργιος Δ.

Δημακοπούλου, Χαρίκλεια Γ.

Δημαρᾶς, Κωνσταντῖνος Θ. , 1904 - 1992

Δημαράτος, Ἰωάννης Φ.

Δῆμας, Πέτρος Α.

Δημήτριος, Θωμᾶς

Δημητρόπουλος, Κωνσταντῖνος Ι.

Δήμιτσας, Μαργαρίτης , 1829 - 1903

Δημόπουλος, Τάκης

Δῆμος, Ραφαήλ , 1892 - 1968

Δημοσθένης

Διαμάντης, Κωνσταντῖνος Ἀθαν.

Διαμαντόπουλος, Ι. Ε.

Δικταῖος, Ἄρης

Διομήδης, Ἀλέξανδρος Ν.

Δοντᾶς, Νίκος

Δόξας, Τάκης

Δοξιάδης, Κ. Α.

Δόσκος, Α.

Δούκας, Κωνσταντῖνος Μ.

Δούκας, Νεόφυτος , 1760 - 1845

Δουλγεράκης, Ἐμμανουήλ

Δουρμούσης, Εὐδόκιμος Ν.

Δραγούμης, Ἴων , 1878 - 1920

Δραγούμης, Στέφανος Ν. , 1842 - 1923

Δρακούλης, Πλάτων , 1858 - 1942

Δρακουλίδης, Νικόλαος Ν. , 1900 - 1985

Δροσίνης, Γεώργιος

Δυοβουνιώτης, Κωνσταντῖνος Ι.

 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
 
 
 
   
       Συγγραφέων
       Κειμένων
       Συγγραφέων
       Κειμένων
Ἐπιχειρησιακὸ Πρόγραμμα «Κοινωνία τῆς Πληροφορίας». Μέτρο 1.3 (Τεκμηρίωση, ἀξιοποίηση καὶ ἀνάδειξη τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ. Ἄξονας 1. Παιδεία, Πολιτισμὀς). Ἔργο 1.4 καὶ 2.5. Πρόταση 65. Πρόγραμμα συγχρημα- τοδοτούμενο ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση: Συγχρηματοδότηση ἀπὸ τὸ ΕΤΠΑ (Εὐρωπαϊκὸ Ταμεῖο Περιφε- ρειακῆς Ἀνάπτυξης) κατὰ 80% καὶ κατὰ 20% ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν (ἀπὸ ἐθνικοὺς πόρους).