Βαγιακάκος, Δικαῖος Β.

Βαγιονάκης, Εὐτύχιος

Βακαλό, Ἑλένη , 1921

Βαλαβάνης, Ἰωακείμ

Βαλέτας, Γεώργιος , 1907

Βαλέττας, Ἰωάννης , 1818 - 1900

Βαλκύρας, Γλαῦκος

Βάμβας, Νεόφυτος , 1770 - 1855

Βαρβούνης, Μανόλης Γ.

Βαρδαλάχος, Κωνσταντῖνος , 1755 - 1831

Βαρελᾶς, Ι. Α.

Βαρθολομαῖος, ὁ Ἀββᾶς

Βαρίκας, Βάσος

Βάρναλης, Κώστας , 1884 - 1974

Βάρτσος, Ἰωάννης Α.

Βάσης, Σπυρίδων , 1852 - 1912

Βασιάδης, Κωνσταντῖνος Ἡροκλῆς , 1821 - 1890

Βαφόπουλος, Γεώργιος Θ. , 1903

Βεζούτ, Λέων

Βέης, Γιῶργος

Βέης, Νικόλαος Α. , 1882 - 1958

Βέικος, Θεόφιλος Α. , 1936 - 1995

Βεκιαρέλλης, Β. Ε.

Βελιαρούτης, Λεωνίδας

Βέλλας, Βασίλειος Μ.

Βελούδης, Ἰωάννης , 1811 - 1890

Βένδερ, Φερδινάνδος

Βενέζης, Ἠλίας , 1904 - 1973

Βενιαμίν, ὁ Λέσβιος , 1759 - 1824

Βενιζέλος, Θεοδόσιος Β.

Βερβενιώτης, Γεώργιος Σπ.

Βερναρδάκης, Γρηγόριος Ν. , 1848 - 1925

Βερναρδάκης, Δημήτριος Γρ.

Βερνάρδος

Βεΐνογλου, Ἀλέξανδρος Σ.

Βησσαρίων , 1403 - 1472

Βιζουκίδης, Περικλῆς , 1879 - 1956

Βιζυηνός, Γεώργιος , 1849 - 1896

Βίκος, Ἀθ. Π. Ι.

Βλαστός, Πέτρος , 1879 - 1941

Βλαχλείδης, Γ.

Βλαχογιάννης, Ἰωάννης , 1867 - 1945

Βλάχος, Ἄγγελος , 1838 - 1920

Βλάχος, Γεώργιος , 1912

Βλάχος, Νικόλαος , 1893 - 1956

Βλησίδης, Θρασύβουλος Σ. , 1886 - 1964

Βλιζιώτης, Θ. Α.

Βογιατζίδης, Ἰωάννης Κ. , 1877 - 1961

Βολανάκης, Μιχαήλ

Βολονάκης, Μιχαὴλ Δ. , 1875 - 1950

Βοναπάρτη, Μαρία , 1882 - 1962

Βορέας, Θεόφιλος , 1873 - 1954

Βουγιούκας, Ἀριστείδης

Βουδούρης, Κωνσταντῖνος Ἰωάν.

Βούλγαρις, Εὐγένιος , 1716 - 1806

Βουλοδῆμος, Χαράλαμπος

Βουρβέρης, Κωνσταντῖνος Ι. , 1899 - 1978

Βουτιερίδης, Ἠλίας Π. , 1874 - 1941

Βουτιερίδης, Π. Η.

Βράϊλας-Ἀρμένης, Πέτρος , 1812 - 1884

Βρανούσης, Λέανδρος , 1921

Βρατσάνος, Μιλτιάδης Ι.

Βρέκοσης, Ἀριστείδης

Βρετάκος, Φίλιππος

Βυζάντιος, Σκαρλάτος Δ. , 1798 - 1878

Βύρχνερ, Λουδοβίκος

 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
 
 
 
   
       Συγγραφέων
       Κειμένων
       Συγγραφέων
       Κειμένων
Ἐπιχειρησιακὸ Πρόγραμμα «Κοινωνία τῆς Πληροφορίας». Μέτρο 1.3 (Τεκμηρίωση, ἀξιοποίηση καὶ ἀνάδειξη τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ. Ἄξονας 1. Παιδεία, Πολιτισμὀς). Ἔργο 1.4 καὶ 2.5. Πρόταση 65. Πρόγραμμα συγχρημα- τοδοτούμενο ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση: Συγχρηματοδότηση ἀπὸ τὸ ΕΤΠΑ (Εὐρωπαϊκὸ Ταμεῖο Περιφε- ρειακῆς Ἀνάπτυξης) κατὰ 80% καὶ κατὰ 20% ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν (ἀπὸ ἐθνικοὺς πόρους).