Α.

Α.Θ.

Ἀγαλλιανός, Θεόδωρος

Ἀγάπιος, ὁ ἱερομόναχος

Ἀγγελομάτης, Χρῆστος

Ἁγιοσοφίτης, Παναγιώτης , 1849 - 1928

Ἀγουρίδης, Σάββας , 1919

Ἄγρας, Τέλλος , 1899 - 1944

Ἀδαμαντίου, Ἀδαμάντιος , 1875 - 1937

Ἀδαμιαδοῦ, Καλλιρρόη

Ἀερικός, Γρηγόριος

Ἀθανασιάδης, Τάσος , 1913 - 2006

Ἀθανασιάδης-Νόβας, Γεώργιος , 1893 - 1987

Ἀθανασιάδης-Νόβας, Θεμιστοκλῆς , 1895 - 1961

Ἀθανασίου, Ἐλευθέριος Σωτ.

Ἀθηναγόρας, μητροπολίτης Παραμυθίας καὶ Φιλιατῶν , 1869 - 1944

Αἰμιλιανίδης, Ἀχιλλέας Κ. , 1903 - 1978

Ἀλεξανδρίδης, Δημήτριος

Ἀλεξάνδρου, Δ.

Ἀλέπης, Κούλης , 1903

Ἀλισανδράτος, Γεώργιος Γ. , 1915 - 2004

Ἄμαντος, Κωνσταντῖνος Ι. , 1874 - 1960

Ἀναγνωστόπουλος, Γ. Α.

Ἀναγνωστόπουλος, Γεώργιος Π. , 1884 - 1936

Ἀνανιάδης, Κ. Ι.

Ἀναστασίου, Ν.

Ἀνδρεάδης, Ἀνδρέας Μιχ.

Ἀνδριωτάκης, Ν. Χ.

Ἀνδριώτης, Ἀντώνης Ν.

Ἀνδριώτης, Νικόλαος Π.

Ἀνδρουλιδάκης, Γ.

Ἀνδροῦτσος, Χρῆστος , 1869 - 1935

Ἀνθρακίτης, Μεθόδιος , 1660 - 1748

Ἀντωνάκος, Ἀντώνιος

Ἀντωνιάδης, Α. Ι.

Ἀντωνιάδης, Βασίλειος , 1852

Ἀντωνιάδου, Σοφία

Ἀντωνόπουλος, Νικόλαος

Ἀνώνυμος

Ἀνώνυμος ὁ Ἕλλην

Ἀξελός, Κώστας , 1924

Ἀποστολάκης, Γιάννης , 1886 - 1947

Ἀποστόλης, Μιχαήλ , 1422 - 1478

Ἀποστολίδης, Ἡρακλῆς Ν. , 1893 - 1970

Ἀποστολίδης, Κρατίνος

Ἀποστολίδης, Πέτρος

Ἀποστολόπουλος, Θ.

Ἀποστολόπουλος, Ντίμης , 1909 - 1962

Ἀποστολοπούλου, Γεωργία

Ἀραβαντινός, Παναγιώτης , 1809 - 1870

Ἀρβανιτόπουλος, Α. Σ.

Ἀργυριάδης, Ἰωάννης

Ἀργυρόπουλος, Ἰσαάκιος

Ἀργυρόπουλος, Ἰωάννης Μ. , ca. 14 - 1487

Ἀργυροπούλου, Μαρία Π.

Ἀργυροπούλου, Ρωξάνη Δ.

Ἀριστοτέλης , 386 π. - 322 π.

Ἀρχοντίδης, Βασίλειος

Ἀστεριάδης, Γιάννης

Αὐγερινός, Α.

 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
 
 
 
 
   
       Συγγραφέων
       Κειμένων
       Συγγραφέων
       Κειμένων
Ἐπιχειρησιακὸ Πρόγραμμα «Κοινωνία τῆς Πληροφορίας». Μέτρο 1.3 (Τεκμηρίωση, ἀξιοποίηση καὶ ἀνάδειξη τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ. Ἄξονας 1. Παιδεία, Πολιτισμὀς). Ἔργο 1.4 καὶ 2.5. Πρόταση 65. Πρόγραμμα συγχρημα- τοδοτούμενο ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση: Συγχρηματοδότηση ἀπὸ τὸ ΕΤΠΑ (Εὐρωπαϊκὸ Ταμεῖο Περιφε- ρειακῆς Ἀνάπτυξης) κατὰ 80% καὶ κατὰ 20% ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν (ἀπὸ ἐθνικοὺς πόρους).