Ἀβδάλη, Ἀθανασία Κ.

Ἀβέρωφ-Τοσίτσας, Εὐάγγελος , 1910 - 1989

Ἀγγέλη, Ἀνθή

Ἀγγελομάτης, Χρῆστος

Ἀγνάντης, Κώστας

Ἄγρας, Τέλλος , 1899 - 1944

Ἀγραφιώτης, Δημήτρης Κ.

Ἀδαμαντίου, Ἀδαμάντιος , 1875 - 1937

Ἀδαμόπουλος, Γ. Π.

Ἀθανασάκος, Στρατῆς Ν.

Ἀθανασέλης, Σωτήρης

Ἀθανασιάδης, Νίκος

Ἀθανασιάδου, Ἕλενα

Ἀθανασόπουλος, Δημ. Σ.

Ἀθανασούλης, Κρίτων

Ἄθας, Θεοδόσης

Ἀθηναγόρας, μητροπολίτης Παραμυθίας καὶ Φιλιατῶν , 1869 - 1944

Ἀλαβέρας, Τηλέμαχος

Ἀλασάκης, Τίνος

Ἀλεξανδροπούλου, Ὄλγα

Ἀλεξανδροπούλου, Σπυριδούλα Κ.

Ἀλεξίου, Ἰωάννης Γ.

Ἀλμπανέζος, Κυριάκος

Ἄλμπου, Φλορέντσα

Ἄλτης, Γεώργιος

Ἀλτιπαρμάκης, Ἀργύριος Ι.

Ἀμανατίδης, Κυριάκος

Ἄμαντος, Κωνσταντῖνος Ι. , 1874 - 1960

Ἀναγνωστόπουλος, Γ. Α.

Ἀναγνωστόπουλος, Γεώργιος Π. , 1884 - 1936

Ἀναστασίου, Ἰωάννης

Ἀναστασίου, Ἰωάννης Ε.

Ἀναστασόπουλος, Νικόλαος Α.

Ἀνδρεάδης, Ὀδυσσέας

Ἀνδρουτσόπουλος, Ἀδαμάντιος Α. , 1919

Ἀνεμοδουρᾶς, Μιχάλης

Ἀνθρακίτης, Μεθόδιος , 1660 - 1748

Ἀντωνιάδης, Εὐάγγελος , 1881

Ἀντωνίου, Ἀθανάσιος Ι.

Ἀντωνίου, Νικόλαος

Ἀντωνόπουλος, Παναγιώτης Γ.

Ἀνυφαντῆς, Κίτσιος Γ.

Ἀνωγιάτης-Πελέ, Δημήτριος

Ἀνώνυμος

Ἀποστολίδης, Ἡρακλῆς Ν. , 1893 - 1970

Ἀποστολοπούλου, Γεωργία

Ἀραβαντινός, Παναγιώτης , 1809 - 1870

Ἀράπογλου, Μιχάλης

Ἀρβανίτης, Νίκος Θ.

Ἀρβανιτόπουλος, Α. Σ.

Ἀργυρόπουλος, Γιάγκος

Ἀργυρόπουλος, Ἰωάννης Μ. , ca. 14 - 1487

Ἀργυρός, Παναγιώτης Φ.

Ἀριστοφάνης , 445 - περ. 3

Ἀρκαδίου, Μαρία

Ἄρς, Γ. Λ.

Ἀρχίλοχος

Ἀσδραχᾶς, Σπύρος Ι.

Αὐγερινός, Κούλης

 
 
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
   
       Συγγραφέων
       Κειμένων
       Συγγραφέων
       Κειμένων
Ἐπιχειρησιακὸ Πρόγραμμα «Κοινωνία τῆς Πληροφορίας». Μέτρο 1.3 (Τεκμηρίωση, ἀξιοποίηση καὶ ἀνάδειξη τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ. Ἄξονας 1. Παιδεία, Πολιτισμὀς). Ἔργο 1.4 καὶ 2.5. Πρόταση 65. Πρόγραμμα συγχρημα- τοδοτούμενο ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση: Συγχρηματοδότηση ἀπὸ τὸ ΕΤΠΑ (Εὐρωπαϊκὸ Ταμεῖο Περιφε- ρειακῆς Ἀνάπτυξης) κατὰ 80% καὶ κατὰ 20% ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν (ἀπὸ ἐθνικοὺς πόρους).